NAGRYWANIE
I ANALIZA

P1020388

Analiza ruchowa techniki gry z nagrania video

Zakres i warunki ustalane indywidualnie.

Omówienie materiału ma charakter spotkania w klubie, ponadto klient otrzymuje wersje cyfrową nagrania z pokazem slajdów i pełnym komentarzem.

Wskazywany jest również wpływ techniki na możliwość realizacji rozwiązań taktycznych.