Szkolenie
zawodnicze

Plan treningowy szkoleń zawodniczych ustalany jest indywidualnie. Celem tego szkolenia jest stworzenie właściwej bazy do budowania tenisa zawodniczego. Koniecznością staje się regularny udział w turniejach w ramach PZT i międzynarodowych organizacji tenisowych (ETA, ITF etc…). Obejmuje zarówno treningi na korcie jak i treningi ogólnorozwojowe. Zawiera również kontrole na meczach sparingowych i opieka z coachingiem na turniejach wraz ze statystykami z meczu.

22